Títol amb efectes professionals en el territori de Catalunya. Família professional: seguretat i medi ambient.

Referent europeu: CINE-3. 

2000h lectives.