Preparació per a la superació de les proves de personalitat de les diferents oposicions per als cossos de seguretat i salvament.

Estudi de les entrevistes a les proves d'accés als cossos de seguretat.

Assignatura de preparació per a les proves de personalitat de les oposicions per a cossos de seguretat.